Dagsverkesinsamlingen

Materialet kan beställas under hela läsåret och skolan avgör själv när insamlingen genomförs. Intäkterna av Dagsverkesinsamlingen går till De ungas skyddshus eller Finlands Röda Kors katastroffond. Intäkterna kan också delas mellan de två.


Mer information får du av Markus Högmander markus.hogmander@redcross.fi, 040 757 5601.

I gruppen finns 2 produkter
Produkter sida
Beställ produkter