Röda Korsets program för lågstadierna-broschyr

VALITSE/VÄLJ

Röda Korsets program för lågstadierna-broschyr, beställs styckevis.
Broschyren samlar ihop allt som Finlands Röda Kors erbjuder lågstadierna. I broschyren finns metoder, workshops samt kampanjer att delta i. Skolåret och idéer hur behandla olika teman byggs upp via Vändagen, Veckan mot rasism, Internationella förstahjälpen-dagen och Hungerdagen.

OBS! Du får det elektroniska kortet (PDF-filer både på finska och svenska) som bilaga genast per e-post.




Tipsa din vän