Anvisningar för livräddande första hjälpen

VALITSE /VÄLJ
Anvisningarna för livräddande första hjälpen visar genom färgbilder och tydliga anvisningar vad man ska göra om man inte kan väcka en person. Broschyren har anvisningar för hjärt-lungräddning, stoppande av blödning och hur man hjälper en medvetslös som håller på att kvävas. Dessutom ingår anvisningar för hur man gör nödanmälan.

Produktinformation
  • 8 sidor (tvåspråkig FI och SVE)
  • 6 sidor (på engelska)
  • Anvisningar med färgbilder och tydlig text
  • Publicerade 2014Tipsa din vän