Textning av gratulationsadress

Röda Korsets textningstjänst för kondoleans- och gratulationsadresser inkluderar adress, textning och adressens leverans till priset 28 €.Adresserna skickas som brev inom 2-3 vardagar från beställningen. Brev delas ut till adressaterna i regel den fjärde vardagen efter postningsdagen.

När du beställer via webbutiken skriv versen och kondoleanstexten under punkten mer information i beställningsinformationen. När du beställer per e-post myynti@punainenristi.fi bör du ange också leverans- och faktureringsinformation. Per telefon kan man beställa på vardagar kl. 8.30-16, numret 020 701 2211.I gruppen finns 6 produkter
Produkter sida
Beställ produkter