Bokmånads kampanjen

Material kan beställas under hela läsåret och skolan får själv bestämma tidpunkten för kampanjen. Intäkterna från Bokmånads kampanjen går till Finlands Röda Kors katastroffond.

Allt material är gratis och Matkahuolto sköter transporten.  Du får alla elektroniska material (PDF) som bilaga genast per e-post.

Mer information får du av Eeva Arrajoki eeva.arrajoki@redcross.fi, 040 181 3920.

I gruppen finns 5 produkter
Produkter sida
Beställ produkter